BEPS

Skratka BEPS predstavuje OECD projekt boja proti umelému znižovaniu základu dane a presunu ziskov z krajín, kde sa tvoria hodnoty, do krajín s výhodným daňovým režimom s cieľom vyhnúť sa plateniu daní. Ide o postup koordinovaný OECD s ambíciou zásadne obmedziť priestor pre nadnárodné spoločnosti na takéto správanie. Projekt zavádza prostredníctvom rôznych legislatívnych nástrojov širokú škálu opatrení na zamedzenie zneužívania medzinárodných daňových zmlúv, redukuje medzery v daňových systémoch, zavádza viacero jednotných vykazovaní naprieč krajinami, stimuluje spoluprácu správcov dane a iné.

Prehľad najvýznamnejších zmien v daňovej oblasti >

Sledujte nás