Operatívne riadenie firmy

Ťažiskom práce sekcie Operations je pomáhať klientom identifikovať a minimalizovať riziká, ktorým je vystavená ich podnikateľská činnosť.

Ťažiskom práce sekcie Operations je pomáhať klientom identifikovať a minimalizovať riziká, ktorým je vystavená ich podnikateľská činnosť, najmä pokiaľ ide o zlepšovanie výkonnosti, znižovanie nákladov, zvyšovanie výnosov a uskutočňovanie úspešných projektov.

Súbor riešení, ktoré daná sekcia prináša, má trojúrovňovú štruktúru:

problemy
1. Identifikovanie „pálčivých prevádzkových problémov klienta“ a ich zatriedenie do štyroch rizikových oblastí, t.j. ohrozujúcich faktorov týkajúcich sa:
 • realizácie zmien,
 • znižovania nákladov,
 • zvyšovania výnosov,
 • zdokonaľovanie kľúčových prevádzkových procesov.
peniaze
2. Identifikácia príležitostí a prístup k trhu:
 • diagnostika efektívnosti prevádzkovej činnosti (ako súčasť prístupu auditu výkonnosti),
 • reakcia na zlyhanie procesov,
 • dlhodobý vzťah s klientom – poradenstvo na všetkých úrovniach,
 • priamy marketing na špecifické problémy odvetvia.
infrastructure
3. Infraštruktúra“ požadovaná na podporenie realizácie súboru tímom predkladaných riešení pozostáva z/zo:
 • systému školení zamestnancov,
 • riadenia vedomostí a znalostí,
 • podpory ‘help-desk’,
 • štandardného súboru nástrojov pre daný projekt.

Sekcia Operations je globálnou ponukou zameranou na zdokonalenie organizačných štruktúr, procesov, projektov a spôsobov práce. Na Slovensku sa zameriavame najmä na nasledujúci vzájomne súvisiaci súbor služieb:

 • zvyšovanie výnosov
 • znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity podniku
 • optimalizácia finančnej funkcie
 • Credit Management a riadenie pohľadávok / nesplácaných úverov
 • riadenie nákupu a logistiky (Supply Chain Management)
 • Shared Service Centers a outsourcing
 • riadenie hodnoty IT funkcie
 • projektové riadenie
 • Benchmarking
 • Change Management

Kontaktujte nás

Ivo Doležal
Partner
Tel: +421 2 59350 560
E-mail

Pavel Dvornák
Direktor
Tel: +421 2 59350 519
E-mail

Sledujte nás