Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Prevádzková dokonalosť

Transform - riešenie vyvinuté PwC pre transformáciu podnikov, zvýšenie predaja a zlepšenie prevádzkovej efektívnosti

Transform je komplexné riešenie pre transformačné projekty vyvinuté spoločnosťou PwC, ktoré je overené úspešnými implementáciami na celom svete, vrátane Slovenska. Podstatou tohto nástroja je vyhodnotiť problémy, ktorým firmy čelia, implementovať zmeny do prevádzkových procesov a vypracovať špecifické riešenia, ktoré urýchlia rast s cieľom zvýšiť ziskovosť. Výsledky sa dostavia krátko po implementácii a odzrkadlia sa v skutočných úsporách s priamym dopadom na výkaz ziskov a strát.
 

people
Spoločne s vami budeme pracovať na tom, aby sme:
  • identifikovali víziu a stanovili ciele,
  • určili prioritu identifikovaných problematických oblastí,
  • definovali návrhy na zlepšenie a jednotlivé implementačné kroky
  • a navrhli projektový plán, ktorý túto zmenu uvedie do reálneho života.
Transformácia so sebou prináša viacero zmien. Náš tím:
  • vás bude sprevádzať procesom realizácie a implementácie jednotlivých krokov transformujúcej sa organizácie,
  • vyškolí vašich ľudí tak, že budú schopní naďalej udržiavať ciele dosiahnuté zmenou,
  • a zavedie monitorovacie mechanizmy na zabezpečenie udržania implementovaných zmien .

Identifikujeme všetky špecifiká a súvislosti medzi podnetmi na zmenu a jednotlivými zložkami zmeny, aby sme tieto zmeny mohli čo najefektívnejšie konsolidovať v organizácii a tým zabezpečiť čo najlepšie, reálne a merateľné výsledky.

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 435 979

Pavel Dvornák

Pavel Dvornák

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 945

Sledujte nás