Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Ako poistné technológie menia poisťovníctvo

aug 22, 2016

Poisťovne si veľmi dobre uvedomujú, k akej revolúcii dochádza v oblasti finančných technológií: 74 % respondentov považuje inovácie v tejto oblasti za výzvu pre svoj sektor.

Existuje dobrý dôvod domnievať sa, že v obchodných modeloch sektoru poisťovníctva dochádza k skutočne prevratným zmenám, a to či už pod vplyvom externých faktorov (napr. prudkým vzostupom ekonomiky zdieľania) alebo v dôsledku schopnosti zdokonaliť svoju prevádzkovú činnosť využívaním umelej inteligencie.

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500