Dôvera a rozvoj ľudí sú základom pre využitie technológií

Slovenský CEO prieskum 2018

Biznis lídri veria v rast firiem, ale miernejšie než pred rokom

Slovenskí lídri veria v rast svojich firiem o niečo menej ako v minulom roku, ale stále viac ako polovica z nich je veľmi presvedčená, že znovu porastú. Slovenskí lídri sú však obozretní, poznajú aktuálnu situáciu na trhu práce alebo na trhu s nehnuteľnosťami či objem fúzií a akvizícií v poslednom roku. Viac ako polovica z nich očakáva hospodársku krízu o 2 až 5 rokov, aj keď pätina respondentov prieskumu nepočíta vôbec s takou veľkou krízou ako v roku 2008.


 

Ako silno veríte tomu, že vaša spoločnosť má dobré vyhliadky na rast tržieb v nasledujúcich 12 mesiacoch?

 

 

„Firmám aj ekonomikám sa veľmi darí, ale chýbajú správni ľudia so zručnosťami pre budúcnosť. Náklady na ich získanie, udržanie a vzdelávanie neustále rastú. Z firiem sa stávajú postupne vzdelávacie a výchovné inštitúcie, pričom nároky na vytváranie správneho prostredia pre prácu budú ďalej rásť. V dobrých časoch sa treba pripravovať na budúcnosť a budovať firmy ako zaujímavý priestor na život."

Alica Pavúková, Partner, líder auditu


 

 

Polovica CEOs očakáva krízu alebo recesiu v najbližších 2 až 5 rokoch


 

Posledné roky ekonomika na Slovensku rastie, kedy očakávate najbližšiu recesiu/krízu?
 

Slovenskí CEOs sa viac spoliehajú na rast než znižovanie nákladov

Za posledné roky sa dramaticky znížil podiel firiem, ktorých CEOs plánujú iniciatívy na znižovanie nákladov. Ešte pred dvomi rokmi dve tretiny firiem mali v pláne znižovať náklady, 

ale tohto roku je to pätina firiem. Ale vo svete je stále 62 % CEOs, ktorí iniciatívy na znižovanie nákladov plánujú. Slovenskí lídri tiež výrazne menej riešia rôzne strategické partnerstvá, fúzie a akvizície, outsourcing alebo aj spolupráce s inými externými partnermi.


 

Znižovanie nákladov plánuje na Slovensku stále menej firiem
 

Vymáhateľnosť práva a kvalita vzdelania sú najväčšími hrozbami na Slovensku

Už niekoľko rokov v slovenskom CEO prieskume viac ako 90 % CEOs na Slovensku tvrdí, že najväčšími hrozbami pre podnikanie na Slovensku je vymáhateľnosť práva a kvalita vzdelania – univerzitného, stredoškolského a aj učňovského bez akéhokoľvek zlepšenia alebo posunu vnímania u CEOs v posledných rokoch. Čo sa týka schopností, absolventom chýbajú najmä technické zručnosti a menej matematické alebo jazykové.

CEOs na Slovensku a aj vo svete plánuje zvýšiť počet zamestnancov 

 

Ktoré z nasledujúcich faktorov ohrozujú úspech v podnikaní na Slovensku?

„Dnes už nie je samotné daňové zaťaženie najväčším strašiakom. Firmy čelia čoraz väčšiemu tlaku na transparentnosť, vrátane transparentnosti zdaňovania, tlaku na zverejňovanie stále detailnejších informácií, častým zmenám daňovej legislatívy, tlaku na zavádzanie automatizácie procesov a digitalizácie, či už zo strany daňovej správy alebo z hľadiska optimalizácie vlastných nákladov. K tomuto všetkému sa na Slovensku pridáva daňové a odvodové zaťaženie, ktoré patrí k najvyšším v Európe. Odstránenie resp. zvýšenie odvodových stropov určite nepridá na atraktivite Slovenska pri orientácii na výrobu a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktorým vláda deklarovala vytvoriť lepšie podmienky už vo svojom programovom vyhlásení."

Christiana Serugová, Partner, líder oddelenia daňového poradenstva

CEOs tvrdí, že je ťažké získať talentovaných ľudí s digitálnymi zručnosťami


CEOs je znepokojených, či digitálne či zručnosti

61 %

ovládajú vyšší riadci pracovníci

72 %

ovládajú zamestnanci vo firme

72 %

sú osvojené dostatočne v odvetví, kde podnikajú

74 %

majú obyvatelia Slovenska osvojené dostatočne

 

Firmy cítia zodpovednosť za rekvalifikáciu zamestnancov pri zavádzaní automatizácie


 

firiem na Slovensku má rozhodne jasno v tom, ako môže robotika a umelá inteligencia zlepšiť zákaznícke skúsenosti

Keď premýšľate o vašej personálnej stratégii na prichádzajúci digitálny vek, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?

Charakteristika firiem zastúpených v prieskume

Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so slovenskou edíciou magazínu Forbes po deviatykrát. Oslovení CEOs odpovedali prostredníctvom on-line alebo tlačenej verzie dotazníka v období od 5. decembra 2017 do 19. januára 2018. Prieskumu sa zúčastnilo 147 generálnych riaditeľov firiem pôsobiacich na Slovensku z rôznych odvetví: finančné služby (bankovníctvo a poisťovníctvo), priemyselná výroba, stavebníctvo, automobilový priemysel, maloobchod a distribúcia, spotrebný tovar, doprava a logistika, informačné technológie, telekomunikácie, energetika a sieťové odvetvia, a iné.

Zber dát 21. ročníka globálneho CEO prieskumu prebiehal v októbri a novembri 2017 na vzorke 1 293 generálnych riaditeľov z 85 krajín a jeho výsledky boli zverejnené pri otvorení Svetového ekonomického fóra v Davose 22. januára 2018.Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás