CEOs plánujú najviac zvyšovať investície do digitálnej transformácie

Slovenský CEO prieskum 2021

Závery vyplývajúce z prieskumu

CEOs na Slovensku aj vo svete sú rekordne optimistickí, čo sa týka vývoja ekonomiky vo svete a rastu firiem

Rekordne veľa až 73 % CEOs na Slovensku verí, že tempo globálneho ekonomického rastu sa zrýchli v nasledujúcich 12 mesiacoch, je to najvyššia hodnota od roku 2012, odkedy PwC realizuje CEO prieskum na Slovensku. Aj 76 % CEOs vo svete sa vyjadrilo začiatkom roku 2021 rovnako optimisticky o vývoji ekonomiky vo svete. V rast svojej firmy v nasledujúcich 12 mesiacoch rozhodne verí až 55 % CEOs na Slovensku. A rast firmy v horizonte 3 rokov očakáva až 66 % CEOs na Slovensku, najviac od roku 2012.

Tretina CEOs očakáva lepšie výsledky, než je skutočnosť, a sledujú viac rast tržieb a ziskovosť, málo sledujú návratnosť investícií

Podľa názorov CEOs firmy na Slovensku dokážu presnejšie predpovedať rast tržieb a ziskovosť na najbližších 12 mesiacov než návratnosť investícií. Tretina CEOs tvrdí, že predpovede rastu tržieb a ziskovosti sa takmer zhodujú s realitou (±2 %). Ďalšia tretina CEOs sa vyjadrila, že predpovede tržieb a zisku sú vyššie než skutočné hodnoty, a štvrtina CEOs tvrdí, že predpovede sú nižšie než realita.

Najvyššie zvýšenie investícií sa bude týkať digitálnej transformácie

Na otázku, ako CEOs plánujú zmeniť dlhodobé investície počas nasledujúcich troch rokov ako odpoveď na krízu COVID-19, CEOs jednoznačne odpovedali, že najvyššie zvýšenie sa bude týkať digitálnej transformácie. Mierne zvýšenie sa najviac dotkne iniciatív na uskutočnenie nákladovej efektívnosti, programov na podporu organického rastu a kybernetickej a dátovej bezpečnosti.

Najviac CEOs mimoriadne znepokojuje populizmus a dostupnosť kľúčových schopností

Zvyšovanie daňového zaťaženia, pandémia a daňová neistota znepokojujú mimoriadne a mierne spolu najviac CEOs. Nepochybujú o tom, že zvyšujúci sa vládny dlh ovplyvní zmeny v daňovej politike, ktoré zvýšia celkovú daňovú povinnosť firmy a budú viesť k prehodnoteniu štruktúry nákladov.

CEOs plánujú zamerať sa na zručnosti a prispôsobivosť zamestnancov a výkonnosť vďaka automatizácii a technológiám

Pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CEOs plánujú upriamiť svoju pozornosť vo svojej HR stratégii najmä na zručnosti a prispôsobivosť zamestnancov a výkonnosť vďaka automatizácii a technológiám.

CEOs na Slovensku aj vo svete sú rekordne optimistickí, čo sa týka vývoja ekonomiky vo svete a rastu firiem

Rekordne veľa až 73 % CEOs na Slovensku verí, že tempo globálneho ekonomického rastu sa zrýchli v nasledujúcich 12 mesiacoch, je to najvyššia hodnota od roku 2012, odkedy PwC realizuje CEO prieskum na Slovensku. Aj 76 % CEOs vo svete sa vyjadrilo začiatkom roku 2021 rovnako optimisticky o vývoji ekonomiky vo svete. V rast svojej firmy v nasledujúcich 12 mesiacoch rozhodne verí až 55 % CEOs na Slovensku. A rast firmy v horizonte 3 rokov očakáva až 66 % CEOs na Slovensku, najviac od roku 2012.

Optimizmus generálnych riaditeľov na Slovensku aj vo svete odzrkadľuje postupujúcu vakcináciu a jej výsledky. Respondenti prieskumu riadia firmy už 18 pandemických mesiacov, a keďže zvládli toto náročné obdobie, dôverujú ekonomike, svojim firmám a svojim schopnostiam.

Trochu menej optimistickí sú CEOs, čo sa týka rastu zisku, 47 % CEOs na Slovensku verí, že zisk firmy porastie v nasledujúcich 12 mesiacoch, a 35 % verí trochu.

55 % CEOs tvrdí, že počet ich zamestnancov bude rásť v nasledujúcich 12 mesiacoch

Za posledných 12 mesiacov poklesol počet zamestnancov v pätine firiem respondentov prieskumu. Čo sa týka vývoja v nasledujúcich 12 mesiacoch, 43 % CEOs na Slovensku očakáva mierne zvýšenie počtu zamestnancov a 12 % výrazne. V horizonte 3 rokov sú CEOs na Slovensku ešte optimistickejší – 25 % CEOs na Slovensku očakáva výrazné zvýšenie počtu zamestnancov a ďalších 43 % mierne.

Firmy očakávajú lepšie výsledky, než je skutočnosť, a sledujú viac rast tržieb a ziskovosť, málo sledujú návratnosť investícií

Podľa názorov CEOs firmy na Slovensku dokážu presnejšie predpovedať rast tržieb a ziskovosť na najbližších 12 mesiacov než návratnosť investícií. Tretina CEOs tvrdí, že predpovede rastu tržieb a ziskovosti sa takmer zhodujú s realitou (±2 %). Ďalšia tretina CEOs sa vyjadrila, že predpovede tržieb a zisku sú vyššie než skutočné hodnoty, a štvrtina CEOs tvrdí, že predpovede sú nižšie než realita.

Čo sa týka predpovedí návratnosti investícií, takmer tretina CEOs na Slovensku nevie, nakoľko sa predpovede návratnosti do reklamy a budovania značky alebo investícií do vedy a výskumu, do inovácií produktov alebo návratnosti kapitálového vybavenia líšia od skutočných hodnôt. Takmer polovica CEOs predpovedá návratnosť investícií do reklamy a budovania značky rovnako alebo vyššie, než je realita. Pri návratnosti investícií do vedy a výskumu takmer tretina očakáva lepšie výsledky, než je skutočnosť. A pri návratnosti kapitálového vybavenia najviac CEOs (39 %) tvrdí, že sa predpovede takmer zhodujú s realitou.

Podiel CEOs na Slovensku hľadajúcich priestor na ďalšie optimalizácie poklesol medziročne zo 74 % na 50 %

Až 62 % CEOs na Slovensku plánuje sa najviac spomedzi rastových iniciatív usilovať o organický rast firiem. V minulom roku najviac až tri štvrtiny CEOs plánovali realizovať iniciatívy na zvýšenie efektívnosti výroby a/alebo prevádzky, ale tohto roku je to len polovica CEOs. V minulom roku sa viac CEOs (64 %) vyjadrilo, že plánujú zaviesť nové produkty a služby než v tomto roku (53 %). Rovnako klesla aj ochota spolupracovať s inými podnikateľmi alebo startupmi o polovicu z 20 % na 10 %. CEOs vo svete tradične v porovnaniach so CEOs na Slovensku plánujú viac spoluprácu s inými podnikateľmi alebo startupmi, nové fúzie alebo akvizície, strategické aliancie či uvažujú o predaji firmy. Tí CEOs, ktorí uvažujú o fúzii alebo akvizícii na Slovensku, uvádzajú, že chcú týmto získať schopnosti – talenty, technológie, procesy. 

Na Slovensku 18 % a v strednej a východnej Európe 21 % zvažuje nové fúzie a akvizície na podporu rastu v nasledujúcich 12 mesiacoch v porovnaní s 38 % na celom svete. Na Slovensku 14 %, v strednej a východnej Európe 20 % oproti 35 % na celom svete sa pozerá na novú strategickú alianciu alebo spoločný podnik.

Najvyššie zvýšenie investícií sa bude týkať digitálnej transformácie

Na otázku, ako CEOs plánujú zmeniť dlhodobé investície počas nasledujúcich troch rokov ako odpoveď na krízu COVID-19, CEOs jednoznačne odpovedali, že najvyššie zvýšenie sa bude týkať digitálnej transformácie. Mierne zvýšenie sa najviac dotkne iniciatív na uskutočnenie nákladovej efektívnosti, programov na podporu organického rastu a kybernetickej a dátovej bezpečnosti. Bez zmien zostanú najmä investície do reštrukturalizácie dodávateľského reťazca, kapitálové investovanie, reklama a budovanie značky a investície do vedy a výskumu. Na Slovensku 18 % a v strednej a východnej Európe 21 % zvažuje nové fúzie a akvizície na podporu rastu v nasledujúcich 12 mesiacoch v porovnaní s 38 % na celom svete. Na Slovensku 14 %, v strednej a východnej Európe 20 % oproti 35 % na celom svete sa pozerá na novú strategickú alianciu alebo spoločný podnik.

38 % CEOs plánuje najvyššie zvýšenie investícií do digitálnej transformácie

Kontaktujte nás

Věra  Výtvarová

Věra Výtvarová

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás