Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Centra podnikovych sluzieb

Neustály tlak na ziskovosť a potreba zvyšovať efektivitu podporných funkcií podnikania spôsobil, že záujem o globálne zabezpečovanie zdrojov sa dostal na novú úroveň. Dnešné podnikateľské prostredie vyžaduje viac od firiem, aby udržiavali a rozvíjali svoju konkurenčnú výhodu prostredníctvom lepšej úrovne služieb, nižších nákladov a inovácií ako kedykoľvek predtým. V dôsledku toho sa tri oblasti globálneho zaisťovania zdrojov - outsourcing, podnikové služby a offshoring – stali kľúčovým aspektom obchodných stratégií až do tej miery, že vznikla nová éra kolaboratívnych partnerstiev.

Pre firmy sú centrá podnikových služieb (business service centres, BSC) efektívnou možnosťou pre ich operatívne stratégie – špeciálne ak potrebujú ponechať procesy vnútri firmy. Firmy uvádzajú dva hlavné dôvody zavedenia BSC: zvýšenie kvality (štandardizáciu a optimalizáciu procesov a zlepšenie služieb) a zníženie prevádzkových nákladov (náklady na ľudské zdroje a náklady na infraštruktúru).

Uvedomiť si základný cieľ dosiahnutia vyššej kvality služieb za nižšiu cenu vyžaduje viac než len jednorazové úsilie. Firmy, ktoré už vytvorili BSC, sú konfrontované s výzvami - ako internými, tak aj externými. Aby bolo možné riešiť tieto problémy účinne, potrebuje BSC priebežne kontrolovať, aké služby poskytuje, úroveň kvality poskytovaných služieb a štruktúru organizácie.

Pre organizácie využívajúce BSC znamená pokračujúca optimalizácia nielen generovanie ďalších úspor, ale môže tiež vytvoriť prevádzkovú flexibilitu so správnou stratégiou. BSC sú často samostatné obchodné jednotky s vlastnou organizačnou štruktúrou a môžu dokonca rozhodnúť o prevode vybraných procesov na externých poskytovateľov služieb.

Centrá podnikových služieb vytvorili za posledných 10 rokov svojej existencie na Slovensku nové ekonomické odvetvie, ktoré prináša investície, vytvára ekonomický rast a kultúrnu výmenu. Nové pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou podporujú ciele vzdelanostnej ekonomiky. Odborníci z PwC už niekoľko rokov svojimi službami pomáhajú sektoru rásť.

Sledujte nás