IFRS správy od PwC

Stručné, efektívne a k veci: tieto informácie vám prinášame krátko po tom, ako IASB vydá nové informácie z oblasti účtovníctva.


Pozrite si najnovšie vydania IFRS správ:

IFRS 17 predznamenáva novú epochu pre účtovanie o poistných zmluvách

IFRS 17 predznamenáva novú epochu pre účtovanie o poistných zmluvách

18. mája 2017 ukončila Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) svoj dlho-ročný projekt prípravy samostatného účtovného štandardu pre poistné zmluvy, keď vydala štandard IFRS 17, Poistné zmluvy. Ten nahrádza terajší štandard IFRS 4, ktorý v súčasnosti pripúšťa širokú škálu možných postupov. IFRS 17 zásadným spôsobom zmení účtovanie pri všetkých účtovných jednotkách, ktoré vystavujú poistné zmluvy či investičné zmluvy s prvkami podielu na prebytku (angl. Discretionary Participa-tion Feature).

Väčšia flexibilita pri aplikovaní IFRS 9

Väčšia flexibilita pri aplikovaní IFRS 9

12. septembra 2016 vydala Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) novelu štandardu IFRS 4, „Poistné zmluvy“. Novela rieši niektoré otázky poisťovní v súvislosti s odlišnými dátumami účinnosti IFRS 9 „Finančné nástroje“ a pripravovaného nového štandardu o poistných zmluvách. Novela IFRS 4 ponúka poisťovniam dve odlišné riešenia: dočasné oslobodenie od povinnosti aplikovať IFRS 9 pre účtovné jednotky, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky (aplikované na úrovni vykazujúcej účtovnej jednotky) a uplatnenie „prístupu prekrytím“. Uplatnenie týchto riešení je dobrovoľné.

Kontaktujte nás

Alexander Šrank
Country Managing Partner, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 587
E-mail

Alica Pavúková
Partner, Líder oddelenia auditu, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 419
E-mail

Juraj Tučný
Partner, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 565
E-mail

Jens Hörning
Partner, PwC Slovakia
Tel: +421 2 59350 432
E-mail

Sledujte nás