Stručné, efektívne a k veci: tieto informácie vám prinášame krátko po tom, ako IASB vydá nové informácie z oblasti účtovníctva.

IFRS správy od PwC

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontaktujte nás

Alica Pavúková

Alica Pavúková

Partner na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 060

Juraj Tučný

Juraj Tučný

Partner na oddelení auditu, služby globálneho účtovného poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 911 102 596

Jens Hörning

Jens Hörning

Partner na oddelení auditu, líder pre automobilový priemysel a nemeckej nemeckej obchodnej skupiny pre strednú a východnú Európu, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 432

Sledujte nás