Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

IFRS správy od PwC: archív

 

PwC vám pravidelne prináša novinky z oblasti IFRS: zahŕňajú informácie o činnosti Medzinárodnej komisie pre účtovné štandardy (IASB) a Výboru pre interpretácie štandardov medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC). Nájdete v nich praktické vysvetlenie k tomu, ako môžu nové štandardy alebo zmeny IFRS/IFRIC ovplyvniť vašu spoločnosť.

2013

2012

 

2011

Kontaktujte nás

Alica Pavúková

Alica Pavúková

Člen medzinárodného tímu dohliadajúceho na kvalitu auditu, Partner

Tel: +421 903 268 060

Juraj Tučný

Juraj Tučný

Partner

Tel: +421 911 102 596

Jens Hörning

Jens Hörning

Partner

Tel: +421 259 350 432

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Partner, Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 304

Sledujte nás