Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Prognózy na rok 2020: „Slowbalizácia“ je nová globalizácia

PwC prináša sumár niektorých trendov, ktoré budú prevládať v globálnej ekonomike v roku 2020


Barret Kupelian, ekonóm, PwC UK
 
The global goods trade and GDP

Napätie v medzinárodnom obchode bude pokračovať…: Od roku 1970 sa globalizácia prehlbovala, predovšetkým vďaka liberalizácii obchodu sa ekonomiky krajín čoraz viac prepájali. Rast objemu tovaru v medzinárodnom obchode sa výrazne spomalil a v roku 2019 sa dokonca znížil, na rozdiel od priemernej miery rastu HDP v 21. storočí na úrovni 3,4 % ročne (graf č. 1)*. V decembri 2019 tiež zanikol mechanizmus riešenia sporov Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Očakávame, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2020 a napätie na svetovom trhu s tovarom bude pretrvávať. Tempo globalizácie sa spomalí, pokračujúca integrácia globálnej ekonomiky prostredníctvom obchodných, finančných a iných tokov pôjde pomalším tempom. Veľké spoločnosti so sofistikovanými dodávateľskými reťazcami rozmiestnenými po celom svete by preto mali plánovať rôzne scenáre, s ktorými v posledných rokoch nepočítali.

…ale očakáva sa, že globálny obchod so službami dosiahne 7 biliónov dolárov: Jedna časť medzinárodného obchodu, na ktorú sa často zabúda, je obchod so službami, ktorý v súčasnosti predstavuje asi tretinu celosvetového objemu obchodu s tovarom. Na rozdiel od tovaru zostávajú služby do veľkej miery nedotknuté tarifnými vojnami. Najnovšie údaje z roku 2018 z Medzinárodného obchodného centra (ITC) ukazujú, že globálny export služieb bol na úrovni približne 5,8 bilióna dolárov, čo predstavuje približne 3,5 % celosvetového HDP. Očakávame, že celková hodnota exportu služieb dosiahne vo svete v roku 2020 rekordných 7 biliónov dolárov. Za predpokladu, že posledné trendy budú pokračovať, USA a Spojené kráľovstvo pravdepodobne zostanú prvým a druhým najväčším vývozcom služieb na svete v amerických dolároch. Ale v rámci očakávaného posunu centra hospodárskej sily zo západu na východ predpokladáme, že Čína v roku 2020 predbehne Francúzsko a stane sa štvrtým najväčším vývozcom služieb na svete.

Globálna ekonomika porastie miernym tempom: Graf č. 1 ukazuje, že rast objemu obchodovaného tovaru a vývoj globálnej ekonomiky boli vnútorne prepojené. V našej prognóze na rok 2020 očakávame, že rast svetovej ekonomiky bude  približne 3,2 % v parite kúpnej sily (PPP), čo je pod priemerom 21. storočia na úrovni 3,8 % ročne. Predpokladáme, že všetky hlavné ekonomiky budú rásť, čiastočne posilnené finančnými podmienkami. Rast ekonomiky USA sa pravdepodobne zvýši približne o 2 %, vzhľadom na historicky nízku mieru nezamestnanosti je však pre zamestnávateľov v USA čoraz ťažšie prijímať nových zamestnancov. Očakáva sa, že eurozóna porastie približne polovičným tempom oproti USA (približne na úrovni 1 %). Nemecko a ďalšie ekonomiky, ktoré sú citlivé na vývoj svetového obchodu, sa viac spoliehajú na spotrebu domácností ako zdroj rastu namiesto čistého vývozu a investícií. Pre Nemecko to však môže byť náročné, keďže domácnosti majú tendenciu šetriť viac, ako je európsky priemer. V rozvíjajúcich sa ekonomikách predpokladáme, že čínska ekonomika narastie o menej ako 6 % — čo je ekvivalent ekonomiky Saudskej Arábie za jeden rok. Podobným tempom by malo tiež rásť šesť ďalších najväčších rozvíjajúcich sa ekonomík vrátane Turecka na čele s Indiou.
 

Prognózy na rok 2020

Viac pracovných miest vo všetkých oblastiach, ale nie nevyhnutne rozložených spravodlivo

Očakávame, že krajiny G7 vytvoria približne 2 milióny nových pracovných miest. Štyri z piatich nových pracovných miest vzniknú v USA, Spojenom kráľovstve a Japonsku. Keďže sa fond pracovných síl v krajinách G7 postupne znižuje, odhadujeme, že mzdy by mali pokračovať vo svojej rastúcej trajektórii. Pri absencii zvýšenia produktivity by sa však mohli znížiť zisky spoločností. Podobne aj Medzinárodná organizácia práce (MOP) očakáva, že sedem najväčších rozvíjajúcich sa ekonomík — E7 — vytvorí okolo 8 miliónov pracovných miest. Sú však výnimky — Rusko a Čína pravdepodobne zažijú pokles počtu pracovnej sily pre demografické zmeny. Prognózy MOP v oblasti zamestnanosti pre skupinu G7 napokon ukazujú, že pracovné miesta pre mužov a ženy vzniknú rovnakým dielom. V rámci E7 však MOP očakáva, že tvorba pracovných miest bude medzi pohlaviami viac-menej rovnomerná.

 

E7 employment rate changes

Očakáva sa, že India vzrastie vo svetových ekonomických rebríčkoch

Podľa posledných odhadov Medzinárodného menového fondu (MMF) India v roku 2019 predbehla Spojené kráľovstvo a Francúzsko a stala sa piatou najväčšou ekonomikou na svete. India bude aj naďalej rásť a pravdepodobne predbehne Nemecko pred rokom 2025 a Japonsko pred rokom 2030, aby sa stala najväčšou ekonomikou sveta za Čínou a USA. Francúzsko a Spojené kráľovstvo sa teraz pravdepodobne umiestnia na šiestom mieste v rebríčku, pričom ich relatívna pozícia závisí od hodnoty libry voči euru, ktorá môže zostať nestabilná v roku 2020.

 

Nemecko si bude možno musieť vybrať medzi nižšími úrokovými sadzbami na dlhšie obdobie alebo vyššou fiškálnou spotrebou

Deficit vlády USA sa očakáva na úrovni 1,2 bilióna USD. Eurozóna, ktorá je približne rovnaká ako americká ekonomika, bude mať schodok verejných financií približne na úrovni desatiny deficitu USA. Predpokladáme, že takmer polovica členských štátov eurozóny bude mať v roku 2020 prebytok štátneho rozpočtu. Najväčšie prebytky štátneho rozpočtu by mal mať Cyprus, Luxembursko a Nemecko pomerne k ich ekonomikám, zatiaľ čo v prípade Francúzska a Talianska sa očakáva, že budú na opačnom konci rebríčka s pretrvávajúcimi rozpočtovými deficitmi. Nemecko sa pravdepodobne ocitne pod novým tlakom, aby buď zvýšilo svoje vládne výdavky, alebo akceptovalo nižšie úrokové sadzby (pozri obrázok 3). Medzi krajinami v Perzskom zálive očakávame, že v roku 2020 bude mať Katar vládny prebytok, to by mohlo priniesť v budúcnosti viac politických opatrení na vyrovnanie vládnych rozpočtov v krajinách tohto regiónu.
 

Market interest rates in Germany and the Eurozone

Source: ECB

Americká produkcia ropy dosiahne rekordnú úroveň

Energia z obnoviteľných zdrojov a z jadrovej energie bude tvoriť viac ako 20 % celosvetovej spotreby energie, čo je najvyšší podiel v histórii. Nárast obnoviteľnej energie je výsledkom zmien, ktorým sa prispôsobujú firmy, domácnosti a verejný sektor. Očakáva sa, že Čína bude najväčším spotrebiteľom tohto druhu energie a tesne za ňou nasleduje Európa. Ropa však zostane v roku 2020 naďalej najvýhodnejším zdrojom energie pre svetové hospodárstvo, po ktorom nasleduje uhlie a zemný plyn. USA a Čína zostanú v roku 2020 takmer určite najväčšími spotrebiteľmi ropy na svete. Pokiaľ ide o ťažbu a dodávku ropy, USA môžu prekročiť mesačne 13 miliónov barelov denne. Na porovnanie, v USA sa pred 10 rokmi ťažila ropa rýchlosťou 5,5 milióna barelov denne.

 

Globálna populácia je historicky najväčšia, ale aj najstriebornejšia

Podľa OSN sa v roku 2020 očakáva, že svetová populácia dosiahne 7,7 miliardy, čo je približne nárast 10 % v porovnaní spred desiatich rokov. Čína, India a subsaharská Afrika budú tvoriť približne polovicu celosvetového ročného prírastku obyvateľstva. Zároveň sa očakáva, že počet ľudí vo veku nad 60 rokov presiahne hranicu jednej miliardy. V Číne bude väčší počet ľudí vo veku nad 65 rokov, ako je vo všetkých šiestich ďalších najväčších rozvíjajúcich sa ekonomikách. Treba si položiť otázku, ako vlády reagujú na tento trend a ako budú financovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Môže to byť tiež príležitosť pre firemný sektor vo vyspelých ekonomikách, ktoré sa týmito problémami zaoberajú už desaťročia. Podľa podielu ľudí nad 65 rokov v porovnaní s celou populáciou krajiny Japonsko zostane „najstriebornejšou“ krajinou na svete a Nigéria bude najmladšou krajinou.
 

Population above the age of 60 in the G7 and E7 economies

Ďalšie predpovede na rok 2020

  • Očakávame, že Euro 2020 (majstrovstvá Európy vo futbale UEFA) v júni až júli 2020 vyhrá Holandsko.
  • Ako ďalší znak zvýšenej úrovne automatizácie vo väčšine priemyselných odvetví očakávame, že prevádzková zásoba robotov v roku 2020 prekročí 2,6 milióna kusov. To znamená určité zmiernenie v porovnaní s historickou mierou rastu na pozadí obchodného napätia, ktoré zasiahlo odvetvia spoliehajúce sa na technológie v oblasti robotizácie.
  • Podľa Medzinárodného menového fondu sa očakáva, že Guyana bude najrýchlejšie rastúcou ekonomikou na svete, a to po začatí výroby ropy v roku 2020. Na druhej strane sa očakáva, že venezuelská ekonomika poklesne približne o 10 %.
  • Očakáva sa, že v 30 najväčších mestách sveta bude žiť viac ako pol miliardy ľudí. Z týchto miest päť bude v ekonomikách G7, zatiaľ čo ostatné sa budú nachádzať hlavne v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Podľa OSN sa očakáva, že Tokio bude z hľadiska počtu obyvateľov najväčším mestom na svete, za ktorým nasledujú Dillí a Šanghaj.

 

 

Graf mesiaca

Graf ukazuje, že miera nezamestnanosti v krajinách OECD je na 38-ročnom minime. Nízka miera nezamestnanosti spolu s rastom reálnych príjmov podporuje spotrebu domácností vo väčšine ekonomík OECD.
 

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás