Služby po ukončení transakcie

Kupujúci/predávajúci z radov firiem a private equity potrebujú rýchlo a efektívne pochopiť, čo je hlavným hnacím motorom danej investície a aké kroky treba podniknúť, aby sa hodnota transakcie realizovala čo najefektívnejšie.

services

Tím PwC zameraný na služby po ukončení transakcie a na operatívne riešenia, ktorého mnohí členovia majú bohaté skúsenosti z jednotlivých priemyselných odvetví, zaručuje, že transakcie sa realizujú rýchlo, adresne a s dôrazom na detaily. Vďaka tomu jasne upozorníme na existujúce príležitosti a problémy, takže sa môžu prijať opatrenia na ich rýchle a efektívne využitie resp. vyriešenie. Budete sa tak môcť plne sústrediť na hlavný predmet vášho podnikania.

Potenciálne problémy

 • Nedokážu vaše transakcie často naplniť prvotné prognózy ohľadom očakávaného prínosu?
 • Chcete získať kontrolu nad práve kúpeným podnikom, a chcete vedieť čo je potrebné urobiť okamžite?
 • Chcete opodstatniť použitie podnikateľského plánu pri realizácii transakcie?
 • Nemáte čas, skúsenosti a ani zdroje na riadenie integrácie práve kúpeného podniku?
 • Chcete oddeliť jednu časť podniku (carve out) s cieľom predať ju za čo najlepšiu cenu?
 • Potrebujete optimalizovať vaše portfólio investícií pred ich predajom?

Čítať viac...

Ako vám vieme pomôcť

 • Pomáhame našim klientom pochopiť, aké sú hlavné ukazovatele a hybné sily, ktoré ovplyvňujú danú transakciu (pred ňou i po nej), aby mohli urobiť jasné rozhodnutie založené na spoľahlivých informáciách
 • Najefektívnejšou realizáciou plnej hodnoty transakcie
 • Poskytnutím skúsených a zanietených odborníkov v období významných zmien počas transakcie. Naši experti pracujú na mieste ako členovia tímu
 • Využívaním nástrojov a postupov, ktoré boli overené pri iných transakciách. Preto môžeme použiť tieto postupy na začiatku celého procesu, čím šetríme čas a peniaze

Čítať viac...

Služby PwC po ukončení transakcie zahŕňajú:

 • Operatívne due diligence realizované pred samotnou transakciou poskytuje nadobúdateľom/predávajúcim zrozumiteľný prehľad informácií súvisiacich s činnosťou podniku, napr. dodávateľský reťazec, výrobné a obchodné aktivity
 • Prevzatie riadenia rýchlou analýzou bezprostredných obáv nadobúdateľa a predloženie integrovaného plánu na ich odstránenie počas prvých 100 dní, vďaka čomu sa dajú veci do pohybu a minimalizuje sa prerušenie podnikania
 • Urýchlenie zmien prostredníctvom vypracovania, implementácie a programového riadenia podrobných akčných plánov pri realizácii plnej hodnoty transakcie
 • Post-transakčné/portfóliové posúdenia realizované zvyčajne po 6-12 mesiacoch s cieľom zistiť, či boli dosiahnuté pôvodné ciele transakcie, a v prípade potreby identifikovať spôsoby, ako ich naplniť
 • Plánovanie oddelenia časti podniku (carve out), ktoré poskytuje nadobúdateľom/ predávajúcim špecifické odborné poznatky ohľadom riešenia celého spektra s tým súvisiacich operatívnych problémov, ako napr. otázok týkajúcich sa zmlúv o poskytovaní služieb, prechodných zmlúv o poskytovaní služieb či identifikácie hlavných podnikateľských rizík

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Alexander Šrank

Partner, Trhy a kapitálové transakcie, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Pavol Pravda

Pavol Pravda

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás