Nástupníctvo: Kto prevezme štafetu vášho úspechu?

 

Otázka, kto prevezme riadenie vašej firmy až sa vy rozhodnete odísť, nie je jednoduchá. Následníctvo by malo byť procesom, nie jednorázovou udalosťou. Výber z vašich možností môže odstrašovať. Rozhodnutie, ktoré spravíte, ovplyvní budúcnosť celej vašej firmy, vašich zákazníkov, zamestnancov, vašej rodiny.

Či už je vašim cieľom ponechať podnikanie v rodine, predať firmu niekomu z manažmentu alebo tretej strane, je veľmi dôležité, aby ste dôkladne zvážili všetky možnosti a ich dôsledky a vytvorili si plán nástupníctva. Bez plánu totiž riskujete budúcnosť firmy, ktorú ste ťažkou prácou vybudovali. Najčastejším rizikom je opomenutie daňových príležitostí alebo nevedomé daňové zaťaženie ďalších generácií vašich nástupcov.

Náš tím vám pomôže:

  • vypracovať jasný plán pre budúcnosť vo všetkých oblastiach vášho biznisu,
  • preskúmať a posúdiť vaše možnosti,
  • určiť hodnotu vašej firmy a identifikovať potenciálnych nástupníkov / kupcov,
  • naplánovať transakciu tak, aby ste neprerobili na daniach.

 

Kontaktujte nás

Alica Pavúková

Alica Pavúková

Člen medzinárodného tímu dohliadajúceho na kvalitu auditu, Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 060

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Sledujte nás