Vstup strategického alebo finančného partnera do firmy

 

Peniaze nerastú na stromoch... Tak kde ich získať?

Prístup ku kapitálu a silné finančné zázemie sú nevyhnutné pre úspech vašej firmy. Ako podnikateľ máte k dispozícii viaceré zdroje kapitálu, vrátane spoločných podnikov, strategických partnerstiev, vstupu na burzu (IPO) a predaj podielov, bankové financovanie či úvery.

Náš tím vám pomôže:

  • pri výbere vhodného zdroja financovania, ktorý bude mať pre vašu firmu najväčší zmysel,
  • získať prístup ku kapitálu,
  • riadiť riziko a byť v súlade s pravidlami,
  • nastaviť procesy tak, aby zvyšovali likviditu vašej firmy.

 

Kontaktujte nás

Alexander Šrank
Partner
Tel: +421 2 59350 587
E-mail

Alica Pavúková
Partner, Líder oddelenia auditu
Tel: +421 2 59350 419
E-mail

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia
Tel: +421 2 59350 614
E-mail

Jozef Prekop
Direktor
Tel: +421 2 59350 461
E-mail

Sledujte nás