Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok predstavuje základný metodický rámec, ktorým vyhlasovateľ výzvy definuje základné požiadavky na pridelenie finančných prostriedkov na podporu aktivít jednotlivých projektov. Každý vyhlasovateľ výzvy zverejňuje výzvu a jej podpornú dokumentáciu na svojom webovom sídle.

Sledujte nás