Výpočet uhlíkovej stopy

Uhlíková stopa predstavuje množstvo emisií plynov, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry a majú priamy vplyv na podnebie Zeme. Znečistenie ovzdušia plynmi vzniká viacerými aktivitami, ako sú napríklad spotreba fosílnych palív a tepla vyrobeného z uhlia alebo elektriny. Výpočet uhlíkovej stopy je súčasť merania vplyvu spoločností na životné prostredie. Sledovanie uhlíkovej stopy prináša podniku konkurenčnú výhodu, firemný záväzok, ale aj úsporu nákladov či záujem investorov.

Ponuka služieb PwC v oblasti výpočtu uhlíkovej stopy >

Sledujte nás