Účtovné služby

Spracovanie a evidencia záznamov v súlade so slovenskou účtovnou legislatívou, outsourcing vybraných procesov, príprava účtovnej závierky, príprava hlásení pre manažment spoločností, dohľad nad účtovníctvom a poradenstvo, služby finančného kontrolóra, príprava podkladov pre štatutárneho audítora spoločnosti, spolupráca počas auditu.

Manažment daní a účtovné služby >

Sledujte nás