Transferové oceňovanie

Na účely dane z príjmov musia byť ceny a podmienky v transakciách medzi závislými osobami (zahraničnými a tuzemskými) stanovené na trhovej úrovni – teda v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Závislou osobou je:

  • blízka osoba
  • ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt, príp.
  • osoba alebo subjekt, ktorý je súčasťou konsolidovaného celku.

Prečítajte si viac o transformácii oceňovania >

Sledujte nás