Štatutárny audítor

Štatutárny audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a má oprávnenie na vykonávanie štatutárneho auditu - licenciu podľa zákona č. 423/2015 Z.z. z 11. novembra 2015 o štatutárnom audite.

Audítorské služby >

Sledujte nás