Smernica Solvency II (Solventnosť II)

Smernica Solvency II predstavuje regulačný rámec pre poisťovne a iných poskytovateľov poistenia pôsobiacich v EÚ. Bola zavedená v roku 2016 a nahradila predchádzajúci rámec Solvency I.

Solvency II vyžaduje, aby poisťovne mali dostatok kapitálu na pokrytie potenciálnych strát a rizík a aby mali zavedené vhodné systémy na riadenie rizík. Cieľom je poskytnúť poistencom väčšiu ochranu a zlepšiť stabilitu poistného sektora.

Služby spoločnosti PwC v oblasti aktuárstva >

Sledujte nás