Robotizácia

Robotizácia spoločne s automatizáciou patrí k celosvetovým trendom rozvoja priemyslu. Práve robotizácia z veľkej časti prispieva k rozvoju výrobných procesov, čím ponúka kvalitnejšie výrobky, šetrnejšie využívanie energie a surovín. Rovnako vplýva na rast produktivity práce a rýchlejšiu adaptáciu na výrobné zmeny.

Robotizácia procesov PDF >

Sledujte nás