Reštrukturalizácia

Predstavuje formálny proces, ktorý je sprevádzaný významnými zmenami vo finančnej alebo prevádzkovej štruktúre spoločností, ktorá čelí úpadku. Zásadným predpokladom povolenia reštrukturalizácie je vyššia miera uspokojenia veriteľov ako pri konkurznom konaní. 

Independent Business Review (IBR) >

Sledujte nás