PwC Intelligent Risk Monitoring

Systém PwC na inteligentné monitorovanie rizík umožňuje overiť perspektívnych dodávateľov (kontrola pred začiatkom vzťahu), ako aj existujúcich dodávateľov počas trvania zmluvného vzťahu (kontrola portfólia) automatizovaným spôsobom v súlade s požiadavkami na audit čistej hodnoty aktív.

Služby PwC v oblasti digitálnych riešení >

Sledujte nás