Public Private Partnership (PPP)

Public Private Partnership (PPP) v preklade znamená projekt verejno-súkromného partnerstva. Ide o model dizajnu, realizácie, financovania projektov a iniciatív verejnej infraštruktúry, ako je systém verejnej dopravy (železnice, mosty, cesty), nové telekomunikačné systémy, verejné budovy (školy, väznice, nemocnice) a iné. Financovanie prostriedkami verejno-súkromného partnerstva môže zrýchliť proces samotnej prípravy a realizácie projektu.

Viac o Projektovom financovaní / verejno – súkromnom partnerstve (PPP) >

Sledujte nás