Pilier II - dorovnávacia daň

V rámci Inkluzívnej štruktúry OECD sa približne 140 krajín dohodlo na prijatí dvojpilierového riešenia na zvládnutie výziev vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky. Pilier II zavádza celosvetovú minimálnu efektívnu daňovú sadzbu (ETR) prostredníctvom systému, kde nadnárodné a vnútroštátne skupiny s konsolidovanými výnosmi vyššími ako 750 miliónov eur podliehajú minimálnej ETR vo výške 15 % z príjmov v daňovo výhodných jurisdikciách.

Pilier II - globálna minimálna úroveň zdanenia >

Sledujte nás