PCAOB

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) je nezisková organizácia, ktorá dohliada na audity verejných spoločností v Spojených štátoch s cieľom chrániť záujmy investorov vrátane verejného záujmu zabezpečením auditu finančných výkazov verejných spoločností podľa najvyšších štandardov kvality, nezávislosti a etiky pri príprave informatívnych, presných a nezávislých audítorských správ. Predstavenstvo pozostáva z päťčlenného výboru. Hlavné funkcie pri dohľade nad audítormi má PCAOB pri ich registrácii, inšpekcii, stanovovaní noriem a pri presadzovaní práva. Právomoci organizácie priamo podliehajú schváleniu a dohľadu zo strany SEC.

Prečítajte si viac o US GAAP a PCAOB/AICPA štandardoch >

Sledujte nás