One-Stop Shop

One-Stop Shop (OSS) je osobitná úprava umožňujúca podať jediné DPH priznanie za transakcie podliehajúce DPH vo viacerých členských štátoch EÚ, t. j. pri uplatňovaní tejto úpravy odpadá povinnosť podať samostatné priznania v jednotlivých štátoch EÚ. Týka sa dodania tovaru na diaľku v rámci EÚ (z jedného členského štátu do iného) a vybraných služieb finálnym zákazníkom (napr. elektronicky dodávané služby).

Sledujte nás