Operačný program

Operačné programy sú podrobné plány, ktoré uvádzajú, ako sa počas programového obdobia použijú peniaze z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Môžu byť navrhnuté pre špecifický región alebo celoštátny tematický cieľ (napr. životné prostredie).

Sledujte nás