Net zero

Výraz sa vzťahuje k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Net zero znamená „čistá nula“, teda celkový súčet kladných a záporných emisií skleníkových plynov je nulový. Pokiaľ má firma nulové čisté emisie, znamená to, že akékoľvek zostávajúce kladné emisie (ktoré vypúšťa) sú kompenzované zápornými emisiami (ktoré odstraňuje z ovzdušia) prostredníctvom offsetov či zachytávania uhlíka.

Služby PwC v oblasti výpočtu uhlíkovej stopy >

Sledujte nás