MLI

Multilateral Instrument v preklade znamená mnohostranný zmluvný nástroj, ktorým sa zabezpečuje rýchlejšie a efektívnejšie zavedenie opatrení BEPS (boj proti umelému znižovaniu základu dane a presunu ziskov) do už uzatvorených zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Sledujte nás