Mini MBA

Komplexný program zameraný na rozvoj podnikateľských a manažérskych zručností v anglickom jazyku. Účastníci tohto školiaceho programu získajú cenné poznatky a štúdium je ukončené Harvard Case Study. Školenie je určené pre manažérov na všetkých úrovniach a vo všetkých typoch poskytovaných služieb, majiteľom malých a stredne veľkých podnikov, ako aj tým, ktorí plánujú začať samostatne podnikať.

Školenia Mini MBA Akadémie PwC Slovensko >

Sledujte nás