Logistika

Logistika sa zaoberá plánovaním a riadením toku materiálu a tovaru, službami spojenými s jeho cestou od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi a, samozrejme, skladovaním. Účelom týchto procesov je zabezpečiť, aby jednotlivé materiály, tovary alebo služby boli k dispozícii v požadovanom čase, kvalite a množstve. S danými činnosťami súvisia aj náklady na dopravu, ktoré by nemali presahovať určený limit. Zákazník je najdôležitejšou súčasťou celého procesu, preto je podstatným krokom v logistike dosiahnutie spokojnosti a potrieb externých alebo interných zákazníkov.

Sledujte nás