Leakage

Leakage predstavuje akékoľvek odčerpanie hodnoty z cieľovej spoločnosti po dátume uzamknutia výkazov v prospech predávajúceho. Spravidla ide o vyplácanie dividend, manažérskych a zamestnaneckých odmien alebo predaj aktív za neprimerane nízke ceny. Medzi tieto reštrikcie však môžu spadať aj obmedzenia plánovaných investícií, prijímania a prepúšťania zamestnancov, požiadavky na včasnú úhradu záväzkov atď.

Za leakage sa nepovažujú výdavky súvisiace s každodennou prevádzkou spoločnosti, ktoré nemajú vplyv na výslednú cenu, ako napr. výplaty miezd zamestnancov alebo úhrada vnútroskupinových záväzkov za podmienok bežných na trhu.

Sledujte nás