LCA

Hodnotenie životného cyklu (Life cycle assessment) je metóda hodnotenia environmentálnych vplyvov produktov, a to počas celého ich životného cyklu – od výroby až po ich spracovanie ako odpad. Cieľom LCA je nielen zhodnotiť vplyv produktu, ale aj porovnať ho s alternatívnymi produktmi a identifikovať najlepšiu možnosť.

Služby PwC v obehovom hospodárstve >

Sledujte nás