KYBP

Know Your Business Partner je komplexný proces úkonov, ktoré zabezpečujú dôkladné monitorovanie obchodných vzťahov s tretími stranami tak, aby nedošlo k porušeniu právnych a regulačných požiadaviek a aby spoločnosť bola zároveň v súlade s najvyššími ESG štandardmi. Správnym monitoringom obchodných partnerov spoločnosť dokáže limitovať obchodné, daňové a reputačné riziká na akceptovateľnú úroveň.

Čitajte viac na Know Your Business Partner >

Sledujte nás