Joint venture

Joint venture je spôsob vytvorenia spolupráce medzi dvoma a viac podnikateľskými subjektmi. Tento pojem sa z angličtiny prekladá ako spoločné riziko – napriek tomu, že sú spoločnosti právne a ekonomicky samostatné, podieľajú sa na zisku, strate a riadení podniku spoločne bez nutnosti fúzie alebo akvizície.

V rámci spoločnosti PwC našim klientom ponúkame služby ako: oceňovanie podnikov (spoločností), hmotných a nehmotných aktív a duševného vlastníctva pri akvizíciách, fúziách, kúpe a predaji obchodných podielov a zakladaní obchodných podielov (joint venture).

Sledujte nás