iOSS

Import One-Stop Shop (IOSS) je osobitná úprava umožňujúca podať jediné DPH priznanie za transakcie podliehajúce DPH vo viacerých členských štátoch EÚ, t. j. pri uplatňovaní tejto úpravy odpadá povinnosť podať samostatné DPH priznania v jednotlivých štátoch EÚ. IOSS sa týka dodania tovaru na diaľku zasielaného z tretích krajín do EÚ finálnym zákazníkom vrátane predaja cez rôzne elektronické platformy.

Sledujte nás