Investovanie na Slovensku

Opatrenia pomoci financované zo štátnych prostriedkov alebo zdrojov Európskej únie, vďaka ktorým môžu firmy rôznej veľkosti vybudovať nové prevádzky, podporiť rozšírenie alebo diverzifikáciu výroby, prípadne zvýšiť svoj inovačný potenciál. Okrem zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska je jedným z hlavných cieľov investičnej pomoci aj znižovanie regionálnych rozdielov.

Investovanie na Slovensku, podpora R&D a inovácií >

Sledujte nás