Interný audit

Interný audit je nezávislá, objektívna poradenská činnosť určená na pridanie hodnoty a zlepšenie fungovania organizácie. Pomáha organizácii dosiahnuť jej ciele tým, že prináša systematický, disciplinovaný prístup k hodnoteniu a zlepšovaniu efektívnosti procesov riadenia rizík, kontroly a riadenia.

Čítajte viac o internom audite >

Sledujte nás