IFRS Akadémia

Študijný program v trvaní 6 dní, ktorý pokrýva problematiku IFRS a je vhodný ako predpríprava, ak chcete získať ACCA Diplom v IFRS (DipIFR).  Cieľom školenia je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na príklady a prípadové štúdie. Program je určený pre špecialistov z oblasti účtovníctva a financií, finančných manažérov a tých, ktorí uprednostňujú štúdium IFRS v slovenskom jazyku.

Školenia IFRS Akadémie PwC Slovensko >

Sledujte nás