IAS 19

IAS 19 je medzinárodný účtovný štandard, ktorý vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy a ktorý predpisuje spôsob účtovania a vykazovania zamestnaneckých výhod. Pomáhame spoločnostiam s výpočtami záväzkov a výdavkov podľa tohto štandardu, a to pomocou aktuárskeho oceňovania, zberu údajov a využívaním aktuárskych postupov.

Služby spoločnosti PwC v oblasti aktuárstva >

Sledujte nás