GDPR Management Kit

Automatizovaný nástroj s jednoduchým používateľským rozhraním na správu agendy ochrany osobných údajov. Základom nástroja je plne relačná databáza na zachytenie a efektívny prístup k všetkým aspektom spracúvania osobných údajov v spoločnosti. Používanie nástroja GDPR Management Kit na účely agendy ochrany osobných údajov automatizuje a zefektívňuje plnenie úlohy DPO, ako napr. aktualizáciu dokumentácie.

Služby PwC v oblasti digitálnych riešení >

Sledujte nás