Fondy

Sumy finančných prostriedkov vyčlenených na konkrétny účel. Tieto finančné prostriedky sú následne investované podľa zvolenej investičnej stratégie a bývajú spravidla profesionálne spravované.

Viac o EU fondoch >

Sledujte nás