Fluktuácia

Fluktuácia zamestnancov je obrat pracovníkov vo firme. Jej miera sa vyjadruje v percentách, a to pomerom ukončených pracovných pomerov (pracovných zmlúv) k priemernému počtu zamestnancov za jednotku času (zvyčajne rok). Môže byť dobrovoľná, pozostávajúca zo zamestnancov, ktorí odišli vlastným rozhodnutím, a nedobrovoľná, predstavujúca zamestnancov prepustených firmou. 

Vo všeobecnosti platí, že určitá miera fluktuácie je prirodzená a nevyhnutná, nie je negatívnym javom. Na jej úroveň majú vplyv rôzne faktory. Napríklad veľkosť a prostredie firmy, sektor a región, v ktorom sa nachádza, či makroekonomické ukazovatele, ako je napríklad nezamestnanosť. Z našej skúsenosti je prirodzená miera fluktuácie veľmi silným, ale nie vždy relevantným argumentom k uspokojeniu sa s danou situáciou.

Prečítajte si viac o fluktuácii zamestnancov >

Sledujte nás