ESG Management Solution

ESG Management Solution (ďalej „aplikácia“ alebo „riešenie“) je vyvinuté pre spoločnosti, ktoré sú v pôsobnosti Smernice o vykazovaní nefinančných informácií – NFRD (v budúcnosti CSRD), a pre spoločnosti, ktoré sa dobrovoľne rozhodli zverejňovať a spravovať údaje o ESG.

Služby PwC v oblasti digitálnych riešení >

Sledujte nás