Ekonómia

Ekonómia je spoločenská veda, ktorá využíva poznatky aj z iných disciplín. Skúma problém využívania vzácnych zdrojov a neobmedzených potrieb, zákonitosti spoločenskej výroby a výmenu prostriedkov. Jedným z predpokladov je racionálne správanie individuálnych subjektov. Hlavnými subjektmi sú domácnosti, firmy a štát.

Sledujte nás