Due diligence

Due diligence predstavuje hĺbkovú previerku finančných, daňových, právnych, komerčných, IT, prevádzkových  a strategických záležitostí cieľovej spoločnosti. Finančné due diligence (FDD) sa zameriava na previerku spoločnosti z finančného hľadiska, t. j. analýzu/stanovenie normalizovanej (bežnej, prevádzkovej) úrovne tržieb, ziskovosti, pracovného kapitálu, čistého dlhu, kapitálových investícií a peňažných tokov cieľovej spoločnosti v sledovanom období (spravidla tri uzavreté finančné roky plus dostupné obdobie aktuálneho finančného roka. Využíva predchádzajúce obchodné skúsenosti na vytvorenie názoru o budúcnosti a minimalizuje pravdepodobnosť výskytu nepredvídateľných situácií a „čiernych dier“.

Hĺbková previerka môže byt vykonaná pre kupujúceho alebo predávajúceho (tzv. vendor due diligence). Ak je na predaj spoločnosť alebo niektorá jej časť, potrebuje potenciálnym záujemcom ukázať hĺbkovú správu o svojom finančnom zdraví. PwC dokáže uspokojiť požiadavky obidvoch strán: strany kupujúceho i predávajúceho prostredníctvom nezávislého pohľadu na podnik, ktorý v sebe zahŕňaj názor na jeho výkonnosť a vyhliadky do budúcnosti.

Cieľom služby vendor due diligence je upozorniť a poukázať na obavy a problémy, ktoré môžu byť relevantné aj pre najnáročnejších kupujúcich.

Prečítajte si o Due diligence viac >

Sledujte nás