Digitalizácia

Digitalizácia je využívanie digitálnych technológií na zmenu obchodného modelu a poskytovanie nových príležitostí na generovanie príjmov a tvorbu hodnôt. Spoločnosti využívaním digitalizácie zvyšujú svoju úspešnosť v podnikaní, napr. automatizáciou marketingových aktivít či spracovania objednávok, využívaním internetových botov v prípade automatických odpovedí a pod. Digitalizácia v podnikaní pomáha zvyšovať efektivitu jednotlivých operácií a umožňuje automatizáciu. To má za následok znižovanie potreby ľudských zdrojov, čo sa odráža v znižovaní nákladov na zamestnancov a v nižšom výskyte chýb. Digitalizácia podniku pomáha predchádzať strate dát ich automatickým zálohovaním na úložiská, čím sa eliminuje nadbytočnosť a uľahčuje sa lepšia výmena informácií.

Prečítajte si viac o optimalizácii daní a nákladov a digitálnej transformácii >

Sledujte nás