Daňové plánovanie a efektivita

Umožňujú legálne znížiť daňové zaťaženie firmy.  Medzi základné predpoklady úspešného daňového plánovania a efektivity patrí napríklad:

  • eliminácia chýb pri príprave a vypĺňaní daňových priznaní,
  • správne a transparentné vedenie účtovníctva,
  • správne uplatňovanie oprávnených nákladov vrátane nastavenia daňových odpisov,
  • správne nastavenie modelu zdaňovania,
  • odborná kontrola zdaňovacej schémy vypracovanej daňovníkom,
  • odborné poradenstvo k všetkým nejasným otázkam v daňovej oblasti,
  • odborné poradenstvo k procesu prípravy daňových priznaní alebo pomoc daňového poradcu s prípravou daňových priznaní,
  • vypracovanie rámca daňovej stratégie a riadenia daňového rizika (Tax Control Framework).

Viac o daňovom plánovaní a efektivite >

Sledujte nás