Daňová stratégia

Proces riadenia daňových rizík. Vyžaduje od spoločností fungujúci efektívny daňový model a kontrolné procesy s cieľom zosúladiť daňovú stratégiu spoločnosti s jej celkovými cieľmi. 

Daňový reporting a daňová stratégia >

Sledujte nás